Pokyny pre autorov
Registrácia
Kontakt

Pozvánka na konferenciuAKTUÁLNE SMEROVANIE V RASTLINNEJ A ŽIVOČÍŠNEJ PRODUKCII11. septembra 2024

Nitra
Odborný garant: prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Organizačný výbor

Predseda:

prof. Ing. Peter Strapák, PhD., SPU Nitra

Členovia:

prof. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD., SPU Nitra

prof. Ing. Marta Habánová, PhD., SPU Nitra

prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc., SPU Nitra

prof. Ing. Branislav Gálik, PhD., SPU Nitra

prof. Ing. Ladislav Ducsay, PhD., SPU Nitra

doc. Mgr. Peter Juhás, PhD., SPU Nitra

doc. Ing. Jaroslav Andreji, PhD., SPU Nitra

Ing. Iveta Vavríková, SPU Nitra


Program

PLENÁRNE ZASADNUTIE KONFERENCIE – AULA SPU

Predsedajúci: prof. Ing. Marko Halo, PhD.

10:00 – Otvorenie konferencie
prof. Ing. Marko Halo, PhD., Dekan FAPZ SPU v Nitre

10:15 – 10:30
Ing. Richard Takáč, Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

10:30 – 10:45
Ing. Andrej Gajdoš, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

10:45 – 11:00
Ing. Štefan Ryba, PhD., Plemenárske služby SR, Bratislava

11:00 – 11:15
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., Výskumný ústav rastlinnej výroby - NPPC, PiešťanyROKOVANIE V SEKCIÁCH - ÚSTAVY FAPZ

12:30 – 17:00

1. Aktuálne problémy v chove hospodárskych zvierat
Ústav chovu zvierat – pavilón Z
Odborný garant: doc. Mgr. Peter Juhás, PhD.

2. Aktuálne problémy v chove malých a exotických zvierat
Ústav chovu zvierat – pavilón T
Odborný garant: doc. Ing. Jaroslav Andreji, PhD.

3. Moderné trendy vo výžive a genetike hospodárskych zvierat
Ústav výživy a genomiky – pavilón T
Odborný garant: prof. Ing. Branislav Gálik, PhD.

4. Aktuálne problémy vo výžive ľudí
Ústav výživy a genomiky – pavilón A
Odborný garant: prof. Ing. Marta Habánová, PhD.

5. Progresívne systémy rastlinnej výroby a udržateľného poľnohospodárstva
Ústav agronomických vied – pavilón A
Odborný garant: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.

6. Moderné trendy vo výžive a ochrane rastlín
Ústav agronomických vied – pavilón CH
Odborný garant: prof. Ing. Ladislav Ducsay, PhD.

7. Moderné trendy v genetike, environmentalistike a fyziológii rastlín
Ústav rastlinných a environmentálnych vied – pavilón A
Odborný garant: prof. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.SPOLOČENSKÝ VEČER

17:30 – 22:00